info@posh-latex.com
โทร: +66 825598587
Mon – Fri : 9:00 - 17:00

เกี่ยวกับ บริษัท

บริษัท Posh Latex ประกอบกิจการปลูกยางพารา ประดิษฐ์คิดค้นและวิจัยยางพารา ผลิตและจำหน่ายสินค้ายางพาราครบวงจร

บริษัท มีสวนยางพารกว่า 3800 ไร่ กระจายอยู่ที่หลายจังหวัดในภาคใต้ เช่น ภูเก็ต สงขลา หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี และเราส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นจำนวนมาก

เราพัฒนาสินค้า ชุดเครื่องนอน หมอนยางพารา เตียง ที่นอน ผ้าห่ม หมอนรองคอ เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคพบกับสินค้ามีคุณภาพ และให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้น

image

POSH LATEX GROUP

เราเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการปลูกยางพารา ประดิษฐ์คิดค้นและการวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้ายางพาราครบวงจร เรามีสวนยางพารามากกว่า 3800 ไร่ กระจายที่จังหวัดทางภาคใต้ของไทย เช่น หาดใหญ่ , ภูเก็ตและ สุราษฎร์ธานี

เราส่งออกวัตถุดิบยางพาราไปยังต่างประเทศจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีบริษัทสาขาที่อยู่ในเครือข่ายของเราอีกสองแห่ง ซึ่งเป็น ยางพาราทางการแพทย์ โดยผลิตภัณฑ์หลักจะเป็นยางด้านหลอดเลือดเทียมและยางเทียมที่ใช้ในการแพทย์ กับอีกหนึ่งบริษัทคือ POSH LATEX เครื่องนอนยางพารา ผลิตภัณฑ์หลักจะเป็นที่นอนยางพาราและสินค้ายางพาราต่างๆ ที่ให้คุณภาพชีวิตของลูกค้าดีขึ้น ในด้านการตลาด สินค้าทางการแพทย์ จะเน้นตลาดประเทศยูโรบและอเมริกาเป็นหลัก ส่วน เครื่องนอนยางพารา แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จะเน้นตลาดในประเทศไทย เนื่องจากความต้องการสินค้าเครื่องนอนยางพาราในต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มมีการส่งออกเป็นจำนวนที่ยังไม่มาก POSH LATEX เครื่องนอนยางพาราได้พัฒนาจากรุ่นที่หนึ่งมาเป็นรุ่นที่สี่ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมพัสกับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ไกล้กับวัดฉลองที่เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของท้องถิ่น โดยล้อมรอบด้วยต้นยางที่เขียวขจี ทำให้บริเวณร้านมีบรรยากาศที่สดใสงดงาม ในร้านได้จำหน่ายเครื่องนอนยางพาราที่เป็นหมอนหลากหลายชนิด เช่นที่นอน ผ้าห่มยางพาราที่มีความหนาและขนาดมาตรฐาน รวมถึงหมอนตุ๊กตาสำหรับเด็ก มีความน่ารัก หลายรูปแบบ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

เนื่องด้วยคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม. POSH LATEX จึงได้คำชื่นชมและความยอมรับจากผู้บริโภคอย่างสูงและได้แบ่งสัดส่วนตลาดในอัตราที่สูงของประเทศไทย ดังนั้นจึงกลายเป็นของฝากที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทย