info@posh-latex.com
โทร: +66 825598587
Mon – Fri : 9:00 - 17:00

POSH LATEX ได้ก่อตั้งบริษัทในปี 1950 ในช่วงแรกนั้นราคาเวชภัณฑ์ในประเทศไทยค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องนำเข้าจากประเทศยุโรปและอเมริกาเป็นหลัก ตลาดเวชภัณฑ์ในประเทศไทยถูกผูกขาดโดยบริษัทส่งออกยักษ์ใหญ่ของยุโรปและอเมริกา จึงส่งผลกระทบให้กับการพัฒนาของสาธารณะสุขรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทย บริษัท POSH จึงได้ตั้งจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอุสาหกรรมการแพทย์ของรัฐและสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้าน

ในปี 1952 เวชภัณฑ์ที่ผลิตจาก POSH ได้เข้าตลาดไทยและได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว

ในปี 1980 เนื่องจากค่าแรงที่แพงขึ้นทำให้โลกอุตสาหกรรมของยุโรปและอเมริกาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยอุตสาหกรรมที่อาสัยแรงงานน้อยลง บริษัทจึงถือโอกาสครั้งนี้ได้สมัครเป็นซัพพลายเออร์ของบริษัท MICHELIN และ FIRESTONE ที่เป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกด้วยความได้เปรียบด้านค่าแรงที่ถูกกว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทเปิดกิจการส่งออกวัตถุดิบยางพารา

ปี 1988 บริษัท BRIDGESTONE ของญี่ปุ่นได้รับซื้อโรงงานผลิตยางรถยนต์ FIRESTONE ที่ใหญ่ที่สองของอเมริกา POSH จึงเสียโอกาสที่เป็นซัพพลายเออร์และโรงงาน OEM ของบริษัท FIRESTONE หลังจากนั้น POSH ได้ร่วมมือกับบริษัท KUMHO ประเทศเกาหลีใต้โดยผลิตล้อยางรถยนต์พลเรือน จึงเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่สุดของบริษัท KUMHO และผลิตภัณฑ์ได้เริ่มส่งออกไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเขตใต้หวันประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ด้วยความพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัท KUMHO จึงมีการรับซื้อแผนกยางพาราด้านอุตสาหกรรมของบริษัท POSH LATEX (รวมทั้งสวนยางพารา สวนยางพาราที่ร่วมมือด้วยกันและโรงงานผลิตล้อยางรถยนต์รวมทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายขาย)

ในปี 2001 ทำให้แผนกยางพาราด้านอุตสาหกรรมของ POSH LATEX สามารถดำเนินกิจการเป็นการส่วนตัว นอกจากนั้น ยังได้รับทุนสนับสนุนหลังจากการรับซื้อแผนก POSH LATEX จึงลงทุนเต็มที่ในด้านพัฒนาแผนกการแพทย์และงานวิจัย และได้ร่วมมือกับแผนกวิจัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในการออกแบบและวิจัยเวชภัณฑ์ยางพารา ยางซีรีโคนแบบไร้เชื้อราทางการแพทย์ที่ผลิตออกมาในปี 2003 ได้เป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยสำหรับคนไข้ที่ต้องการผ่าตัดในจำนวนที่มากกว่า 6 แสนคน ในเวลาเดียวกันยังร่วมมือกับมูลนิธิของรัฐโดยขายคนกลางในราคาที่ถูกและยังได้ผ่านการตรวจสอบและการรับรองขององค์กร FDA(Foodand Drug Administration) ของประเทศอเมริกา จึงได้เป็นซัพพลายเออร์หลักที่จำหน่ายยางเดิมเต็มทางการแพทย์ไปยังตลาดยุโรปและอเมริกา

image

image

POSH LATEX ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นในด้านเวชภัณฑ์แล้วยังเริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดเครื่องนอนยางพารา โดยอาศัยความสามารถในการวิจัย การออกแบบและการผลิตที่แข็งแกร่ง จึงเริ่มมีการจำหน่ายเครื่องนอนยางพาราในปี 2006 และยังนำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมันพร้อมพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 7 ปี

ในปี 2013 จึงได้บรรลุแผนก่อตั้งร้านขายตรง 100 แห่งในประเทศไทย และยังก่อตั้งศูนย์บริการหลังการขายที่จังหวัด เชียงใหม่ กรุงเทพและภูเก็ต POSH LATEX จะพยายามอีกต่อไปเพื่อบรรลุแผนก่อตั้งร้านขาย 1000 แห่งก่อนปี 2022 และแผนการตลาดต่างประเทศก่อนปี 2025