info@posh-latex.com
โทร: +66 825598587
Mon – Fri : 9:00 - 17:00

เครื่องนอนยางพาราที่แท้จะมีราคาที่แพงกว่าเครื่องนอนทั่วไป เพราะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะมีจุดควบคุมที่เข้มงวด


 1. การกรีดน้ำยางธรรมชาติ

  ต้นยางแต่ละต้นจะกรีดยางได้วันและแค่ครั้งเดียว และน้ำยางต้องกรีดและเก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้น การควบคุมเวลาเก็บเกี่ยวน้ำยางจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างแน่แฟ้น

 2. บรรจุน้ำยางหลังกรีด

  น้ำยางที่เก็บแล้วเสร็จจะต้องบรรจุเข้ารถถังน้ำยางอย่างรวดเร็วภายในเวลาจำกัด เพราะถ้าไม่งั้น แสงแดดหรืออุณหภูมิที่สูงจะทำให้น้ำยางจับตัวเป็นก้อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำยาง

 3. คัดกรองวัตถุดิบและแปรความเข้มข้น

  หลังจากน้ำยางได้บรรจุเข้ารถถังน้ำยางแล้วจะถูกส่ง ไปที่โรงงานเพื่อคัดกรองวัตถุดิบและแปรน้ำยางให้เข้มข้นท โรงงานเราจะเลือกใช้แต่น้ำยางเกรดดี และกำจัดสิ่งสกปรกเพื่อความบริสุทธิ์ของน้ำยาง และแปรน้ำยางให้เข้มข้นเพื่อเตรียมการผลิต

 4. แปรเสถียรภาพของน้ำยาง

  น้ำยางธรรมชาติก่อนนำไปผลิตต้องใส่ไว้ในเครื่องบรรจุพิเศษเพื่อแปรเสถียรภาพของน้ำยาง มิฉะนั้น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาอาจจะไม่คงที่ก็ได้

 5. การผสมน้ำยางกับสารฟู

  น้ำยางธรรมชาติต้องนำไปผสมกับสารฟูที่สกัดจากธรรมชาติแล้วเสร็จจึงนำไปผลิตได้ ก็จะเปลียบเทียบกับการทำหมันโถวต้องใส่สารยีสต์ในแป้งแป้งจึงจะฟูขึ้นมาได้ ส่วนสารฟูธรรมชาตเกรดดีกับสารฟูเกรดต่ำ ราคาต่างกันเป็นประมาณ 10 เท่าในท้องตลาด แต่ทางโรงงานเราเลือกใช้แต่สารเกรดดีเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาตของผลิตภัณฑ์ยางพารา

 6. ผ่านกระบวนการผลิตหลัก

  น้ำยางข้นที่ได้ผสมสารเรียบร้อยจะใส่เข้าเครื่องทำเม็ดโฟมและเทเข้าไปที่แม่พิมพ์ต่างๆ จากนั้นผ่านเครื่องทำความร้อน กระบวนการจะคล้ายๆกับการนึ่งหมันโถวที่บ้าน พอออกจากแม่พิมพ์น้ำยางก็จะกลายเป็นสินค้าชนิดต่างๆตามรูปแบบแม่พิมพ์ และจะนำไปทำความสะอาจด้วยน้ำสะอาจและผ่านเครื่องเป่าลมร้อนเพื่อทำให้สินค้าแห้ง สำหรับขั้นตอนนี้ การควบคุมเวลาเป่าแห้งจะสำคัณต่อความทนทานของสินค้า โรงงานเราได้นำเข้าเครื่องจักรจากประเทศเยอรมัน จึงสามารถควบคุมเวลาดังกล่าวอย่างแม่นยำ สินค้าเราจึงมีความทนทานที่มากกว่า

 7. การทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพหลังการผลิต

  สินค้ายางพาราที่ผลิตออกมาแล้วเสร็จจะต้องผ่านการทดสอบการรับแรงดันและการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อคุณภาพสินค้าที่ดีสำหรับผู้บริโภค

 8. การตัดแต่งและการแพคกิ้ง

  เนื่องจากเครื่องนอนยางพาราเป็นสินค้าที่แปรรูปจากโฟมยางพาราธรรมชาติ โครงสร้างโมเลกุลและฤทธิ์ของยางจะแตกต่างกับยางสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจึงจะไม่สวยเรียบเท่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำยางสังเคราะห์ ดังนั้นจะต้องมีการตัดซอยก่อนที่จะทำแพคกิ้งเพื่อความเรียบร้อย

เครื่องนอนยางพาราเป็นสินค้าแนะนำอันดับแรกสำหรับผู้ที่มาเที่ยวประเทศไทย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากโฟมยางพาราธรรมชาติ และจะถูกผลิตออกมายังไงคะ ?

เทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการผลิตยางพารา ปัจจุบันในโลกจะมี 2 วิธีได้แก่ TALALAY และ DUNLOP วิธีการผลิตแบบ TALALAY จะผลิตเครื่องนอนยางพาราที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า และ การระบายอากาศที่ดีกว่า แต่ข้อเสียคือกระบวนการผลิตจะซับซ้อนมากกว่า ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยากกว่า ส่วนวิธีการผลิตแบบ DUNLOP จะผลิตเครื่องนอนยางพาราที่มีต้นทุนที่น้อยกว่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ง่ายกว่า จึงเป็นทางเลือกของโรงงานส่วนใหญ่ แต่โรงงานเราเลือกวิธีการผลิตแบบ TALALAY เพื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีกว่าโดยยอมลงทุนที่มากกว่า